زهکشی و آببندی

گروه تولیدی نیاتک در زمینۀ آببندی و زهکشی، علاوه بر تولید و تامین کلیۀ مصالح، در زمینۀ طراحی انواع سیستم‌های زهکشی و آببندی و همچنین اجرای آن


به‌صورت ویژه ارائۀ خدمات می‌نماید. ویژگی خدمات نیاتک، انطباق کامل با دانش و استاندارد‌های روز، و بهره‌گیری از نیروهای متخصص و کار‌آزموده، در این زمینه است.