ایزولاسیون ایستگاه‌ها و تونل‌های قطارشهری

از آنجا که کلیۀ سازه‌ها و تاسیسات زیرزمینی قطارشهری برای طول عمر بسیار بالا و با امنیت زیاد مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند، لزوم کنترل کیفیت و اجرای استاندارد آببندی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این پروژه شرکت ساختمانی پل‌برج با بهره‌گیری از بالاترین استانداردهای جهانی و متخصصین و ابزارآلات ویژۀ کنترل کیفی، به عنوان ناظر  آب‌بندی و ایزولاسیون کلیۀ ایستگاه‌ها و تونل‌های خط 3 قطارشهری مشهد مشغول به همکاریست. 

موقعیت مکانی:

خط 3 قطارشهری مشهد از حرم مطهر حضرت رضا علیه‌السلام تا ایستگاه شهید کاوه

پیمانکار اصلی:

مهارآب

موارد مهم نظارتی:

در این پروژه دو عامل اساسی مورد توجه دستگاه نظارت است.

اول بررسی کلیۀ سطوح به منظور رفع نقاط و زوایای تیز و هر عاملی که می‌تواند موجب آسیب به ورق‌های آببند شود.

دوم حصول اطمینان از اجرای صحیح و مطابق با استانداردهای بین‌المللی می‌باشد.

در این بخش آزمون‌های مختلفی بوسیلل دستگاه های ویژه روی سیستم آببندی آنجام می‌پذیرد.

زمانهای کلیدی طرح:

تاریخ تنفیذ قرارداد:

 

slide-2feca5b
slide-f145459
slide-444258c
slide-f4fec89